Friday, October 30, 2009

ReVOLUSI Kempen

Kempen atau mengikut kamus dewan edisi keempat membawa maksud (kémpén) segala usaha (kegiatan dan tindakan) yg dirancangkan dan dilaksanakan dgn menggunakan penerangan (rayuan dll) utk mempengaruhi pendapat umum atau mendapatkan sokongan umum terhadap sesuatu (matlamat dll).

Hari ini kempen itu sudah mengalami banyak cara perlakuannya.Bermula dari ucapan,berkunjung dari rumah ke rumah, memasang kain rentang,penggunaan media, memberi janji dan lain-lain.Semuanya bermain dengan penerangan dan bagaimana penerangan itu dapat diterjemah pada pihak yang menerima.

Hari ini juga pendekatan kempen kebanyakannya tidak sepenuhnya berjaya.Kempen yang popular di negara ini apabila muncul pilihanraya yang dipertandingkan,maka kempen luarbiasa dijalankan dengan sepenuh hati.

Pun begitu kempen yang dijana itu hari ini ada kekurangan dari segi idealis dan kreativiti.Kita melihat dari segi kempen parti politik dimana pihak pembangkang sebagai contoh menggunakan pendekatan politik melalui ucapan dan demonstrasi untuk mempengaruhi rakyat.Ternyata senjata itu berkesan dalam menterjemah penerangan yang diberikan.

Melihat kempen mengingatkan pula persamaan konsep dakwah yang mana kegiatan menyeru dan meyakinkan orang lain supaya menerima sesuatu keper­cayaan dan ternyata konsep itu mempunyai persamaan yang lebih kepada pihak parti pembangkang.

Kempen menurut saya ia mempunyai dua konsep iaitu kempen ciptaan dan kempen semulajadi.Kempen ciptaan ini seperti yang kita sedia maklum ialah seperti sesuatu program yang dilakukan dan dilaksanakan.Samada kempen ciptaan itu berjaya atau tidak ia tetap dikategorikan sebagai ciptaan.

Dengan kata lain kempen ciptaan ini ia bermusim dan pendekatannya 100% terletak kepada kreativiti seseorang.Pun begitu ia berbeza dengan kempen semulajadi kerana ia tidak bermusim malahan ia berlaku secara harian.

Saya berikan contoh tentang kempen semulajadi; dimana apabila seseorang pemimpin itu melaksanakan dasar-dasar sejak mula beliau menjadi pemimpin makanya secara automatik kempen semulajadi itu berjalan.Rakyat akan menilai,dan perubahan itu dapat dirasa atau sebaliknya.Kempen semulajadi ini kadangkala menjadi musuh pada pemimpin.

Kita lihat pada era kepimpinan terdahulu ada diantaranya terpaksa berundur kerana dasar yang dilakukan memberi impak kesedaran besar pada rakyat untuk bangkit bersuara dan ianya langsung berkait dengan kempen semulajadi itu.

Ternyata kempen semulajadi itu memberi suatu kerosakan yang besar apabila ia tidak diseimbangkan dengan kempen ciptaan yang di olah dengan kreativiti.

Hari ini kempen itu diteruskan tetapi ianya masih lemah dari segi penyampaian.Ianya masih terikut-ikut cara lama atau pendekatan lama sedangkan negara sudah mencapai tahap negara membangun.Lihat sahaja dikawasan pandan sebagai contoh kempen masih terkebelakang dalam memenuhi kemahuan rakyat.

Saya ingin memberikan prinsip kesantunan berbahasa yang boleh diguna pakai untuk asas kempen iaitu :

1. Qaulan ma’rufa ( QS An-Nisa ayat 5 dan 8, QS Al-Baqarah ayat 235, QS Al-Anfal ayat 32)

Erti ma’ruf adalah baik dan diterima oleh nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat .Ucapan yang baik adalah ucapan yang diterima sebagai sesuatu yang baik dalam pandangan masyarakat. Menurut beberapa ahli tafsir seperti Hamka dan Al-Buruswi bahawa qaulan ma’rufa mengandung erti perkataan yang baik, iaitu perkataan yang sopan, halus, indah, benar, penuh penghargaan, dan menyenangkan, serta sesuai dalam penghidupan. Bahasa yang digunakan dapat mempengaruhi orang dan diucapkan dengan cara pengungkapan yang sesuai dengan norma serta diarahkan kepada orang yang tepat.

2. Qaulan baligha (QS An-Nisa ayat 63)

Qaulan Baligha diartikan sebagai pengucapan yang fasih atau tepat, jelas, terang, serta tepat dalam menyampaikan apa yang dikehendaki. Dan apabila dilihat dari segi sasaran yang dikupaskannya dapat diterjemah sebagai ucapan yang efektif.

3. Qaulan maysura (QS Al-Isra ayat 28)

Membawa maksud perkataan yang mudah. Ahli tafsir seperti At-Thabari dan Hamka menjelaskan bahawa qaulan maysura sebagai ucapan yang membuat orang lain merasa mudah, bernada lunak, indah, menyenangkan, halus, lemah lembut dan bagus, serta memberikan rasa optimis bagi orang yang disasarkan. Ertinya bahasa komunikatif yang dapat difahami dan berisi kata-kata yang mendorong orang lain untuk tetap mempunyai harapan. Ucapan yang lunak adalah ucapan yang menggunakan ungkapan dan diucapkan dengan pantas dan tepat. Sedangkan yang lemah lembut adalah ucapan yang baik dan halus sehingga tidak membuat orang lain kecewa tau tersinggung.

4. Qaulan layyina (QS Thaha ayat 20)

Bererti perkataan yang lemah lembut. Secara lebih jelas bahawa qaulan layyina adalah ucapan yang baik; dilakukan dengan lemah lembut sehingga dapat menyentuh hati masyarakat/individu. Ucapan yang yang lemah lembut dimulai dari dorongan dan suasana hati orang yang berbicara. Apabila berbicara dengan hati yang tulus dan memandang orang yang diajak bicara sebagai saudara yang dicintai, maka akan lahir ucapan yang bernada lemah lembut. Dengan konteks itu maka akan terjadi sebuah komunikasi yang akan tampak pada tercerapnya isi ucapan oleh orang yang diajak bicara sehingga akan terjadi tidak hanya sampainya informasi tetapi jua akan berubahnya pandangan, sikap dan perilaku orang yang diajak bicara.


5. Qaulan karima (QS Al-Isra ayat 23)

Bererti perkatan mulia. Perkataan yang mulia adalah perkataan yang memberi penghargaan dan penghormatan kepada orang yang diajak bicara.

Dari pengertian di atas, maka ciri bahasa santun adalah ucapan yang memiliki nilai:
1) kebenaran,
2) kejujuran,
3) keadilan,
4) kebaikan,
5) lurus,
6) halus,
7) sopan, pantas,
9) penghargaan,
10) khidmat,
11) optimis,
12) indah,
13) menyenangkan,
14) logik,
15) fasih,
16) terang,
17) tepat,
18) menyentuh hati,
19) selaras,
20) mengesankan,
21) tenang,
22) efektif,
23) lunak,
24) dermawan,
25) lemah lembut,
26) rendah hati.

Konsep asas itu seandainya dikaji dan dilaksanakan saya meyakini akan berlakunya perubahan besar dalam kempen yang akan dilakukan.

Bertitik tolak dengan itu, budaya kempen itu juga harus ditimba bukan sahaja didalam negeri tetapi ada baiknya dibuat sebuah kumpulan untuk mencari ilmu berkempen disetiap penjuru dunia dan ianya sekaligus memberi cara yang lebih efektif serta percambahan idea dan kreativiti dalam memaksimumkan masa dan cara berkempen yang lebih berkesan dan seterusnya mencapai kemenangan besar.

Secara langsung kos perbelanjaan berkempen itu dapat diminimumkan kerana orang yang berkempen sudah tahu apa yang ingin dikempenkan,apa yang perlu dan apa yang sebaliknya.

Saya sudahi dengan surah Al-asr yang bermaksud:

"Demi Masa! (1) Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian; (2) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. / (3) "

Dari meja rakyat,
S.J

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...